ZANES S.A.

ul. MELCHIORA WAŃKOWICZA 3,
40-384 Katowice
Kapitał zakładowy: 740 000.00 zł

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ogólne informacje

Firma: ZANES S.A.
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Siedziba: Katowice, Polska
Adres: ul. Melchiora Wańkowicza 3, 40-384 Katowice
WWW: https://zanes.eu
REGON 146146800
NIP 1132856684
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji 2012-05-31
Numer KRS 0000421371